završni rad
FORMULIRANJE STRATEGIJE U PROCESU STRATEŠKOG MENADŽMENTA

Nikolina Hajić (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici