završni rad
SUKOBI U ORGANIZACIJI

Martina Hokman (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici