završni rad
KOMPONENTE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Marinela Bašić (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici