završni rad
VOĐENJE, NAJVAŽNIJA FUNKCIJA MENADŽMENTA

Filip Asić (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici