završni rad
LJUDSKA PRAVA I PROBLEM NJIHOVE ZAŠTITE U POSLOVNOJ ETICI

Antonija Pavlović (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici