završni rad
POLOŽAJ ŽENA U MENADŽMENTU

Matea Marić (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici