završni rad
USKLAĐENOST HRVATSKOG POREZNOG SUSTAVA SA DIREKTIVAMA EUROPSKE UNIJE

Mateo Horvat (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici