završni rad
ODNOSI S JAVNOŠĆU U KULTURNIM INSTITUCIJAMA

Silvana Gali (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici