završni rad
MOGUĆNOSTI RAZVOJA PUSTOLOVNOG TURIZMA NA PODRUČJU VIROVITIĈKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Kristijan Fauković (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici