specijalistički diplomski stručni
SUVREMENO LICE TURIZMA: TURIZAM ZA SVE

Diane Georgine Kovač (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici