specijalistički diplomski stručni
ULOGA I ZNAČAJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA U OKVIRU TURIZMA DOŽIVLJAJA

Ivan Begović (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici