specijalistički diplomski stručni
ULOGA SLAVONSKOG MEDA U BRENDIRANJU SLAVONIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE

Božica Duvnjak (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici