završni rad
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU

Josip Galović (2015)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici