završni rad
ETIČKI PROBLEMI U MARKETINGU

Silvia Matočec (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici