završni rad
EKOLOŠKA PROIZVODNJA VINA KAO RESURS ZA RAZVOJ ENO-GASTRO TURIZMA

Viktorija Ditrih (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici