završni rad
ETIKA I PROFESIONALIZAM U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU

Matea Novak-Jembri (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici