završni rad
POLOŽAJ I ULOGA ŽENA U MENADŽMENTU

Ana Tutić (2018)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici