specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ KULTURE NA MEĐUNARODNO POSLOVANJE

Kristina Karimović (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici