specijalistički diplomski stručni
ULOGA MEDIJA U VRIJEME KRIZE U PODUZEĆIMA KROZ KONTEKST OBLIKOVANJA JAVNOG MIŠLJENJA

Veronika Matula (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici