specijalistički diplomski stručni
OGLAŠAVANJE I PLANIRANJE MEDIJA MIKSA

Jasmina Pleško (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici