specijalistički diplomski stručni
TURISTIČKI PROIZVODI TEMELJENI NA BAŠTINI I NJIHOVA ULOGA U STVARANJU AUTENTIČNIH TURISTIČKIH DOŽIVLJAJA

Maja Šipek (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici