završni rad
UTJECAJ TURIZMA NA KULTURU I LOKALNO STANOVNIŠTVO TURISTIČKE DESTINACIJE

Ivana Pleša (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici