specijalistički diplomski stručni
PERSPEKTIVA RAZVOJA PONUDE VINSKOG TURIZMA: PRIMJER GRADA DARUVARA

Adrijana Župljanin (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici