završni rad
TURISTIČKE MANIFESTACIJE TEMELJENE NA GASTRONOMSKOM NASLJEĐU I NJIHOVA ULOGA U PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

Anita Račić (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici