specijalistički diplomski stručni
KREIRANJE MARKE TURISTIČKE DESTINACIJE NA PRIMJERU GAREŠNICE

Evelyn Muhvić (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici