završni rad
BICIKLISTIČKA UTRKA „KAJKAVIJANA“ TEMELJ RAZVOJA CIKLOTURIZMA VARAŽDINA

Zorana Petričević (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici