specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ KLASTERA NA KONKURENTNOST TURIZMA U VIROVITIČKO PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Marijo Komar (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici