specijalistički diplomski stručni
PERSPEKTIVA RAZVOJA I ODRŽIVOSTI PONUDE EKOTURIZMA:PRIMJER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Katarina Magaš (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici