specijalistički diplomski stručni
RAZVOJ INOVATIVNOG TURISTIČKOG PROIZVODA NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA: TURISTIČKI PROIZVOD ''ĐURĐEVAČKE DEVE''

Anja Cik (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici