specijalistički diplomski stručni
OSOBITOSTI POSLOVANJA TSOG-A NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE IZ PERCEPCIJE VLASNIKA

Valerija Lacković (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici