specijalistički diplomski stručni
LINEARNO PROGRAMIRANJE KAO PODRŠKA PROCESU DONOŠENJA ODLUKA

Marko Telišman (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici