specijalistički diplomski stručni
ULOGA PREHRANE U ZDRAVSTVENO-TURISTIČKOJ PONUDI NA PRIMJERU THALASSOTHERAPIJE OPATIJA

Darko Baričević (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici