specijalistički diplomski stručni
OPOREZIVANJE DOHOTKA OD NESAMOSTALNOG RADA

Sanja Petrović (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici