specijalistički diplomski stručni
KONTROLA I STANDARDIZACIJA RIZIKA NA PRIMJERU PODUZEĆA FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.

Mateja Živko (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici