specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJSKA ANALIZA OKOLINE DARUVARSKIH TOPLICA

Lidija Sabo (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici