specijalistički diplomski stručni
DATA MINING KAO PODRŠKA PROCESU DONOŠENJA ODLUKA

Kristijan Tutić (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici