specijalistički diplomski stručni
ULOGA MEDIJA U PROCESU INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE

Kristina Zgazivoda (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici