specijalistički diplomski stručni
MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA KROZ SUSTAV NAGRAĐIVANJA

Dorotea Vlainić (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici