specijalistički diplomski stručni
KOMUNIKACIJSKI OBLICI U OSTVARIVANJU CILJEVA PODUZEĆA

Marijana Butka (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici