specijalistički diplomski stručni
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I NJEGOVA PRIMJENA U HRVATSKOM BANKARSKOM SEKTORU

Andrej Vujković (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici