specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJE ULASKA I KONKURIRANJA NA INOZEMNIM TRŽIŠTIMA

Robert Wittasek (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici