specijalistički diplomski stručni
MOTIVACIJA (ZAPOSLENIKA) KAO KLJUČNA FUNKCIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Matija Gibičar (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici