specijalistički diplomski stručni
PRIVLAČENJE INVESTICIJA U PODUZETNIČKE ZONE MALIH GRADOVA STVARANJEM PREDUVJETA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

Josip Hetrih (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici