specijalistički diplomski stručni
POSEBNOSTI MENADŽMENTA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

Iva Ribić (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici