specijalistički diplomski stručni
OBLICI INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE

Bruno Kudus (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici