specijalistički diplomski stručni
ULOGA OGLAŠAVANJA U STVARANJU LOJALNIH POTROŠAČA

Suzana Šmit (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici