završni rad
UTJECAJ MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA PONAŠANJE POTROŠAČA

Karmelo Domović (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici