završni rad
POLOŽAJ ŽENA U MENADŽMENTU

Iva Viličnik (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici