završni rad
SPONZORSTVO, INTEGRIRANI DIO MARKETINŠKOG KOMUNIKACIJSKOG MIKSA

Tomo Tomić (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici