završni rad
PRIMJENA ANALIZE VREMENSKIH SERIJA U MARKETINGU

Dario Prebeg (2017)
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici